دسته بندی

قیمت

اسلایدر - قیمت
4800001700000
28
دو بیگی 24cm
1,700,000 تومان
27
کلمپ روده کرو 24cm
790,000 تومان
25
پنست دو بیگی 18cm 2mm
610,000 تومان
24
پنست دو بیگی 16cm 2mm
610,000 تومان
38
پنس دو بیگی کرو 16cm
1,350,000 تومان
79
لانگینبک 53mm 12mm up
600,000 تومان
70
کلمپ روده کرو 17cm
690,000 تومان
34
سوزنگیر کاستروویجیو TC قفل دار 14cm
1,480,000 تومان
12 (3)
رایت انگل 22cm
480,000 تومان
16
سوزنگیر کاستروویجیو قفل دار 18cm
1,450,000 تومان

این دسته بندی مربوط به کالاهای قلب و عروق میباشد