دسته بندی

قیمت

اسلایدر - قیمت
150000700000
26
قیچی اپی زیاتومی 14/16cm
360,000 تومان
31
سوند تخلیه زنان
250,000 تومان
8
کورت زنان فیگ:3
385,000 تومان
95
پنس تناکلوم
390,000 تومان
29
هیسترومتر استیل
580,000 تومان
3CCEB18D-7162-4F9B-B594-D96D126354D4
پنس آلیس 25cm
470,000 تومان
91
رینگ فورسپس کرو 25CM
480,000 تومان
93
رینگ فورسپس 20cm
360,000 تومان
96_
پنس آلیس 15cm
290,000 تومان
41
قیچی مایو مستقیم 17cm
280,000 تومان
99
پنس تناکلوم 4شاخ 24سانت
700,000 تومان
50
سرساکشن یانکور
700,000 تومان
15
پنس کوخر مستقیم 20cm
310,000 تومان
48
قیچی متس کرو 20cm
360,000 تومان
82
شانگیر 9سانت
210,000 تومان
42
اکارتور فارابوف کوچک
310,000 تومان
24
پنست کوخر16 سانت
150,000 تومان
39(
اکارتور فارابوف 15سانت
360,000 تومان
64
قیچی یک سر تیز 14 سانت
230,000 تومان
62
سوزنگیر ساده ۱۶ سانت
250,000 تومان
62
سوزنگیر ساده ۱۴ سانت
220,000 تومان
8
لانگینبک کوچر
680,000 تومان
15
رینگ فورسپس 18cm
330,000 تومان
67
ادسون بی دندانه
190,000 تومان
17
شانگیر13سانت
245,000 تومان

این دسته بندی مربوط به کالاهای زنان و زایمان میباشد