دسته بندی

قیمت

اسلایدر - قیمت
900006800000
19
کانولا لیپوساکشن غبغب
17
پنست کوتری بایونتی ۱۶ سانت
13
پنست کوتری بایونتی ۱۸ سانت
16
پنست کوتری بایونتی ۲۰ سانت
3CCEB18D-7162-4F9B-B594-D96D126354D4
پنس الیس 20cm
420,000 تومان
27
کلمپ روده کرو 24cm
790,000 تومان
54
پنست بایونتی 18cm
230,000 تومان
64
دنده لخت کن
610,000 تومان
66
بالفور بزرگسال قفلی
4,200,000 تومان
79
لانگینبک 53mm 12mm up
600,000 تومان
34
سوزنگیر کاستروویجیو TC قفل دار 14cm
1,480,000 تومان
97
اکارتور توراکس بزرگسال
4,800,000 تومان
96
اکارتور چنگکی کند 16cm
1,450,000 تومان
E4A92A81-51E0-4D5E-A681-1559E6CF0F41
اکارتور دویان
1,450,000 تومان
1
دیور 75mm
750,000 تومان
3
پنست بی دندانه 18cm
185,000 تومان
6
قیچی بانداژ14cm
340,000 تومان
14
رانژور دبل اکشن 18cm
2,000,000 تومان
88
هموستات مستقیم 14cm
210,000 تومان
11
پنس سنگ صفرا کرو
760,000 تومان
89
پنس ببکاک 25cm
480,000 تومان
12 (3)
رایت انگل 22cm
480,000 تومان
12
پنس کوخر کرو 20cm
305,000 تومان
5
سوزنگیر 20cm
360,000 تومان
سرساکشن پول کرو 8mm
480,000 تومان
92
سرساکشن پول مستقیم 10mm
480,000 تومان
93
رینگ فورسپس 20cm
360,000 تومان
37
رانژور دبل اکشن کرو15cm
1,400,000 تومان
40
پنست کوخر 18cm
180,000 تومان
96_
پنس آلیس 15cm
290,000 تومان
50
سرساکشن یانکور
700,000 تومان
Background copy
دسته بیستوری شماره 4
90,000 تومان
15
پنس کوخر مستقیم 20cm
310,000 تومان
3
شانگیر 15cm
320,000 تومان
101
پنس ببکاک 18cm
400,000 تومان
48
قیچی متس کرو 20cm
360,000 تومان
82
شانگیر 9سانت
210,000 تومان
83
قیچی اریس دسته مشکی
650,000 تومان
42
اکارتور فارابوف کوچک
310,000 تومان
24
پنست کوخر16 سانت
150,000 تومان
39(
اکارتور فارابوف 15سانت
360,000 تومان
61
اسپکلوم بینی 50mm
600,000 تومان
64
قیچی یک سر تیز 14 سانت
230,000 تومان
61
اسپکلوم بینی سایز 90mm
700,000 تومان
62
سوزنگیر ساده ۱۶ سانت
250,000 تومان
62
سوزنگیر ساده ۱۴ سانت
220,000 تومان
60
چاقو جوزف
560,000 تومان
57
ست بلفاروپلاستی پلک بالا
4,700,000 تومان
30
هموستات کرو ۱۴ سانت
240,000 تومان
16
هوک دو شاخ بلانت
290,000 تومان
65
قیچی متس کرو طلایی 14 سانت
800,000 تومان
12
ست بلفاروپلاستی
6,800,000 تومان
8
لانگینبک کوچر
680,000 تومان
19
متس کرو طلایی 18 سانت
1,050,000 تومان
15
رینگ فورسپس 18cm
330,000 تومان
16
سوزنگیر طلایی ۱۴ سانت
750,000 تومان
20
کالیپر
750,000 تومان
67
ادسون بی دندانه
190,000 تومان
17
شانگیر13سانت
245,000 تومان

این دسته بندی مربوط به کالاهای جراحی عمومی میباشد